Welkom op de website van de digitale Metaalunie MVO-monitor!

 

Waarom deze monitor?

Ondernemers in het  mkb-metaal krijgen steeds vaker van klanten de vraag of ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wordt wel gevraagd welke Sustainable Development Goals of SDG’s zij nastreven: de zeventien doelen vanuit de Verenigde Naties die samen een mondiaal kompas vormen voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Met deze monitor wil de Koninklijke Metaalunie u helpen om een passend antwoord te geven op deze vragen. Wat is uw ambitie en heeft u dat niveau al bereikt? De monitor is geschikt voor mkb-metaalbedrijven, van klein tot groot. De MVO-Monitor is niet een eenmalige vragenlijst, maar een werkinstrument waarmee u de komende jaren invulling kunt geven aan uw MVO-ambitie en transparant kunt maken naar uw klanten.

In veel gevallen verlangt de klant ook een zeker bewijs dat het duurzaamheidniveau waaraan u stelt te voldoen ook daadwerkelijk aanwezig is. Ook daarbij wil de Metaalunie met deze monitor hulp bieden, een laagdrempelig, onafhankelijk systeem voor certificering is uitgewerkt door Stichting Keurmerk Branches. Daarnaast sluit de monitor nauw aan bij de zogenaamde zelfverklaring van NEN, zie ook het NEN publicatieplatform. Maar ook bewijs binnen de CO2- of MVO-prestatieladder behoort tot de mogelijkheden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat betekent het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor u als ondernemer? U maakt een integrale afweging van alle mogelijke effecten die de activiteiten van uw bedrijf hebben op mens, milieu, samenleving etc. en laat die effecten in alle opzichten zo positief mogelijk zijn.

In deze monitor wordt voor uw branche (het mkb-metaal) een praktische vertaling gemaakt naar de verschillende kernthema's uit de ISO 26.000; de wereldwijde richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's sluiten allemaal aan bij één of meerdere van de Sustainable Development Goals of SDG’s.

Direct aan de slag!

Door een klik op “nu beginnen” kunt u na een eenmalige registratie direct aan de slag met de MVO-monitor. U bepaalt uw eigen ambitie, prioriteiten en tempo. Op elke pagina kunt u rechtsboven extra uitleg raadplegen, uw vragen kunt u altijd stellen via “contact” eveneens rechtsboven op de pagina. U kunt de monitor als werkinstrument gebruiken, maar ook in het scherm “conclusie” uw eigen rapportage en plan van aanpak samenstellen.

De monitor is in 2022 geheel geactualiseerd naar de huidige inzichten, er zijn aanpassingen gemaakt naar actuele onderwerpen voor de sector. Voorbeelden: hoe om te gaan met vragen over conflict minerals, het realiseren van duurzame inzetbaarheid, duurzaamheidsinformatie van producten of diensten in aanbestedingen, ontwikkelingen rondom de circulaire economie en aanpassingen in de CO2-prestatieladder. Hiermee bent u als gebruiker weer verzekerd van een waardevol en actueel instrument.

Nu beginnen